2014-2015 MEB İlköğretim kurumları yönetmeliği

İlköğretim kurumları yönetmeliği temmuz ayında değişti ve geçtiğimiz günlerde resmiyet kazandı. Okulların açılmasıyla birlikte resmen yürürlüğe girecek. Buna rağmen pek çok öğretmenin, okul yöneticisinin ve meb gönüllüsünün değişiklikten haberdar olmadığı ortaya çıktı. Oysa ki yönetmelikteki değişiklik ilkokullarda pek çok uygulamayı değiştiriyor. Bunlarıdan en önemli dört tanesi ise şöyle:

1a- İlkokul 1, 2, 3. sınıflarda okuyan öğrenciler için birinci dönemin kasım ayında ikinci dönemin nisan ayında hazırlanması zorunlu olan gelişim raporları kaldırıldı. Okul öncesi eğitime yönelik hazırlanan gelişim raporları artık her dönem sonunda e-okul sistemine işlenecek ve basılı kağıt şeklinde bir çıktısı öğrenci velisine teslim edilecek. Gelişim raporuna pedagojik olmayan ve gizlilik gerektiren bilgiler eklenmeyecek.

1b- İlköğretim kurumlarında e-okul sistemine işlenen notlar üzerinden her dönem sonunda basılı bir karne verilecek. Karnede öğrencinin dönem sonu ders notları, davranış notları, devam durumu ve sosyal etkinlikle çalışmalarına katılıp katılmadığının belirlendiği bir yazı bulunacak. Öğrencilere dağıtılan karneler geri talep edilmeyecek. Karnelerde elektronik imza kullanılacak.

2- Öğrencilerin ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflardayken aldığı ders notları sayı olarak değil başarı durumu olarak gösterilecek. Üç türlü başarı kriteri olacak. Bu kriterler öğrenciyi ve velisini rencide etmeyecek şekilde, durumu iyi olan öğrenciyi motive eden, durumu iyi olmayan öğrenciyi ve velisini de çalışmaya teşvik eden bir sistem kullanılacak. Bu başarı kriterleri karnede "Çok İyi", "İyi" ve "Geliştirmeli" şeklinde düzenlenecek.

3- İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda performans ve proje ödevleri kaldırılarak derse ilgi ve katılım yönünden öğretmenin kanaat notu daha etkili olacak. Ortaöğretimde ise performans ödevleri kaldırılmasına rağmen proje ödevleri varlığını devam ettirecek.

4- İlkokul öğretmeninin nöbet süresi uzatılacak. Nöbet çizelgesine göre o gün nöbeti olan öğretmenin görev süresi okul başlamadan 30 dakika önce başlayacak, son ders zilinden 30 dakika sonra sona erecek. Okulun türüne göre öğretmenler kurulu kararıyla nöbet süreleri değiştirilebilecek.