SBS'nin yerine TEOG geliyor

SBS'nin yerine önümüzdeki yıl Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi (TEOG) devreye sokulacak. Sınavlar merkezî olacak, yanlışlar doğruyu götürmeyecek.

Sekizinci sınıflarda son kez yapılan Seviye Berlirleme Sınavı'nın (SBS) yerine getirilecek yeni sınav sisteminin ayrıntıları netleşiyor. “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş” olarak adlandırılan yeni sistemin ana özelliği her dönem her dersten sınav yapılacak olması.Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerinde yoğunlaştığı sisteminin ana hatları şöyle olacak;
> Dönem içinde okulda yapılan yazılılardan biri, MEB tarafından merkezi olarak yapılacak.
> 8. sınıflar her dönemde 6 dersten birer sınava girecek.
> Bir dönemde 3 sınavı olan derslerden 2.'si, iki sınavı olan derslerden ise ilki merkezi olarak yapılacak.
> Türkçe, Fen, Matematik, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü'nden her dönem mutlaka sınav olacak.
> İlk dönem sınavları aralık ayında, ikinci dönemdekiler nisan ayında yapılacak.
> 6 ve 7. sınıflarda da sınav yapılması halinde 3 yılda toplam 36 sınav yapılmış olacak. Fakat 6 ve 7. sınıflarda bu yıl merkezi sınav uygulanması beklenmiyor.
> Sınavlar en fazla 3 güne yayılmış oturumlar halinde gerçekleştirilecek.
> 4 seçenekli çoktan seçmeli sorular olacak.
> Yanlışlar doğruları götürmeyecek.
> Bu sınavlara öğrenciler kendi okullarında girecek. Ancak gözetmen öğretmenler başka okullardan gelecek. Sınav görevlendirmelerini il-ilçe eğitim müdürlükleri yapacak.
> Geçerli bir mazereti olduğu için sınava giremeyen öğrenciler için telafi sınavları olacak. Suiistimal ihtimaline karşı, telafi sınavının soruları, merkezi sınavda çıkan sorulardan daha zor olacak.
> Sınav soruları o zamana kadar işlenmiş müfredata uygun konulardan belirlenecek.
> MEB, müfredatın ülke genelinde aynı anda işlenmesi için il-ilçe milli eğitim müdürlüklerine talimat verecek.

KANAAT NOTU
Öğrencilerin dönem puanı, merkezi ortak sınavlar ile öğretmenler tarafından verilen kanaat notlarından oluşacak. Öğrencinin merkezi yazılılardan aldığı puanlar yüzde 60 oranında ve öğretmen tarafından verilen kanaat notu ise yüzde 40 etki edecek. Liseye yerleştirmede puanların eşit olması durumunda “yaşı küçük olana öncelik verilmesi gibi kriterlerin yanı sıra okula devam oranları da etkili olacak.

Gökhan KAYA ANKARA

Konular